Sme tím profesionálov, ktorí poznajú svoju prácu... viac
                       ... a robia ju dobre ... viac
Sme skúsení, seriózni a spoľahliví... viac
                      ... šikovní a ochotní ... viac

o strÁnkach

rubik

Pripravili sme pre vás i pre nás tieto stránky, aby sme si navzájom uľahčili prácu, zefektívnili našu komunikáciu, umožnili vám bezproblémový prístup k podrobným technickým špecifikáciám ponúkaných produktov a užívateľským informáciám a informovali vás o skutočnostiach a novinkách vo svete manipulácie s bremenami a v našej spoločnosti...

Verím, že budú užitočnou pomôckou pri vašich rozhodovaniach a vnesú porozumenie a ponoria vás hlbšie do problematiky, ktorú riešite... a keď tu nenájdete, čo potrebujete - ozvite sa, sme tu pre vás.Marek Košťál

Spoločník